User Tools


opslagstavle

Kantinens digitale opslagstavle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 (endelig dagsorden)

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen fredag den 23. marts klokken 13:37 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den endelige dagsorden er som følger:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2016 og 2017 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2016 og 2017
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2016 og 2017
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserere
  4. Valg af menige medlemmer
  5. Følgende personer forventes at stille op:
   1. Alexander Scheurer
   2. Bich Pham
   3. Einar Rasmussen
   4. Frederik Kallestrup Mastratisi
   5. Maja Ling Han
   6. Simon Rotendahl
   7. Vivien Lewkowicz de Neergaard
 10. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen fredag den 23. marts klokken 13:37 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den umiddelbare dagsorden er som følger:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2016 og 2017 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2016 og 2017
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2016 og 2017
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserere
  4. Valg af menige medlemmer
  5. Følgende personer forventes at stille op:
   1. Alexander Scheurer
   2. Bich Pham
   3. Einar Rasmussen
   4. Frederik Kallestrup Mastratisi
   5. Maja Ling Han
   6. Simon Rotendahl
   7. Vivien Lewkowicz de Neergaard
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Indkomne forslag til optagelse på dagsordenen modtages på email-adressen bestyrelsen@kantinen.org til og med fredag den 16. marts.

Den endegyldige dagsorden offentliggøres senest tirsdag d. 20. marts på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til generalforsamling 2017 (endelig dagsorden)

D. 29. november 2017

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen mandag den 4. december klokken 15:15 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den umiddelbare dagsorden er som følger:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2016 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2016
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2016
 8. Forslag til ændringer i vedtægterne
  1. Vedtægterne renskrives, lægges op på GitHub, og vedtages ved git commit id.
  2. Under afsnit 9, ang. vedtægtsændringer tilføjes følgende:
   1. Stk. 2. Vedtægtsændringer skal begrundes skrifteligt, og være bestyrelsen i hænderne mindst en uge før generalforsamlingen.
   2. Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse.
   3. Stk. 4. I tilfælde af tvetydigheder i vedtægterne undervejs i en generalforsamling, vedtages tolkning og/eller vedtægtsændring med henblik på klargørelse af vedtægterne ved kvalificeret flertal. Vedtægtsændringen er gyldig umiddelbart efter vedtagelse.
  3. Under afsnit 4, ang. bestyrelsen tilføjes følgende:
   1. Stk. 2. Formand og kasserer, ved ophørt tilhørsforhold til DIKU kan ved indstemmelse til en (evt. ekstraordinær) generalforsamling forblive som medlemmer i foreningen i op til 3 måneder efter ophør, og kan forblive ved sin post i den periode, med henblik på overdragelse af posterne og fuldmagterne.
 9. Valg af revisor
 10. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserere
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    4. Troels Kamp Leskes
    5. Maja Ling Han
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Frederik Kallestrup Mastratisi
    2. Alexander Scheurer
    3. Simon Rotendahl
 11. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 12. Eventuelt

Indkomne forslag til optagelse på dagsordenen modtages på email-adressen bestyrelsen@kantinen.org til og med mandag den 27. november.

Den endegyldige dagsorden offentliggøres senest torsdag d. 30. november på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til generalforsamling 2017

D. 6. november 2017

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen mandag den 4. december klokken 15:15 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den umiddelbare dagsorden er som følger:

 1. Valg af stemmetæller
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2016 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2016
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2016
 8. Forslag til ændringer i vedtægterne
  1. Vedtægterne renskrives, lægges op på GitHub, og vedtages ved git commit id.
  2. Under afsnit 9, ang. vedtægtsændringer tilføjes følgende:
   1. Stk. 2. Vedtægtsændringer skal begrundes skrifteligt, og være bestyrelsen i hænderne mindst en uge før generalforsamlingen.
   2. Stk. 3. Vedtægtsændringerne træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse.
   3. Stk. 4. I tilfælde af tvetydigheder i vedtægterne undervejs i en generalforsamling, vedtages tolkning og/eller vedtægtsændring med henblik på klargørelse af vedtægterne ved kvalificeret flertal. Vedtægtsændringen er gyldig umiddelbart efter vedtagelse.
  3. Under afsnit 4, ang. bestyrelsen tilføjes følgende:
   1. Stk. 2. Formand og kasserer, ved ophørt tilhørsforhold til DIKU kan ved indstemmelse til en (evt. ekstraordinær) generalforsamling forblive som medlemmer i foreningen i op til 3 måneder efter ophør, og kan forblive ved sin post i den periode, med henblik på overdragelse af posterne og fuldmagterne.
 9. Valg af revisor
 10. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
  2. Valg af næstformand
  3. Valg af kasserere
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    4. Troels Kamp Leskes
    5. Maja Ling Han
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Frederik Kallestrup Mastratisi
    2. Alexander Scheurer
    3. Simon Rotendahl
 11. Indkomne forslag
 12. Eventuelt

Indkomne forslag til optagelse på dagsordenen modtages på email-adressen bestyrelsen@kantinen.org til og med mandag den 27. november.

Den endegyldige dagsorden offentliggøres senest torsdag d. 30. november på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Datalogisk Kantineforening (endelig dagsorden)

D. 27. marts 2016

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen torsdag den 31. marts klokken 17:17 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den endelige dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2015 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2015
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2015
 8. Valg af revisor
  1. Klaus Birkelund Jensen forventes at genopstille.
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
   1. Niels Gustav Westphal Serup forventes at genopstille.
  2. Valg af næstformand
   1. Maria Bich Pham forventes at opstille.
  3. Valg af kasserere
   1. Oleksandr Shturmov forventes at genopstille.
   2. Mathias Grymer forventes at opstille.
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. René Løwe Jacobsen
    4. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    5. Troels Kamp Leskes
    6. Alexander Worm Olsen
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Maja Ling Han
 10. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 11. Eventuelt

Denne dagsorden offentliggøres på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Datalogisk Kantineforening

D. 16. marts 2016

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen torsdag den 31. marts klokken 17:17 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den umiddelbare dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2015 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2015
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2015
 8. Valg af revisor
  1. Klaus Birkelund Jensen forventes at genopstille.
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
   1. Niels Gustav Westphal Serup forventes at genopstille.
  2. Valg af næstformand
   1. Maria Bich Pham forventes at opstille.
  3. Valg af kasserere
   1. Oleksandr Shturmov forventes at genopstille.
   2. Mathias Grymer forventes at opstille.
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. René Løwe Jacobsen
    4. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    5. Troels Kamp Leskes
    6. Alexander Worm Olsen
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Maja Ling Han
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Indkomne forslag til optagelse på dagsordenen modtages på email-adressen bestyrelsen@kantinen.org til og med torsdag den 24. marts.

Den endegyldige dagsorden offentliggøres senest mandag d. 28. marts på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Arkiv

opslagstavle.txt · Last modified: 21-08-2020 11:56 (external edit)