User Tools


opslagstavle

Kantinens digitale opslagstavle

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Datalogisk Kantineforening (endelig dagsorden)

D. 27. marts 2016

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen torsdag den 31. marts klokken 17:17 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den endelige dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2015 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2015
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2015
 8. Valg af revisor
  1. Klaus Birkelund Jensen forventes at genopstille.
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
   1. Niels Gustav Westphal Serup forventes at genopstille.
  2. Valg af næstformand
   1. Maria Bich Pham forventes at opstille.
  3. Valg af kasserere
   1. Oleksandr Shturmov forventes at genopstille.
   2. Mathias Grymer forventes at opstille.
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. René Løwe Jacobsen
    4. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    5. Troels Kamp Leskes
    6. Alexander Worm Olsen
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Maja Ling Han
 10. Indkomne forslag
  1. Ingen indkomne forslag
 11. Eventuelt

Denne dagsorden offentliggøres på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Datalogisk Kantineforening

D. 16. marts 2016

Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen torsdag den 31. marts klokken 17:17 i studenterlokalet på 2. sal i hyggehjørnet på Universitetsparken 1. Den umiddelbare dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 5. Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2015 ved Oleksandr Shturmov
 6. Kommentarer til regnskabet for 2015
  1. Revisorens beretning
  2. Øvrige kommentarer
 7. Vedtagelse af regnskabet for 2015
 8. Valg af revisor
  1. Klaus Birkelund Jensen forventes at genopstille.
 9. Valg af bestyrelse
  1. Valg af formand
   1. Niels Gustav Westphal Serup forventes at genopstille.
  2. Valg af næstformand
   1. Maria Bich Pham forventes at opstille.
  3. Valg af kasserere
   1. Oleksandr Shturmov forventes at genopstille.
   2. Mathias Grymer forventes at opstille.
  4. Valg af menige medlemmer
   1. Følgende personer forventes at genopstille som menige medlemmer:
    1. Truls Asheim
    2. Mikkel Storgaard Knudsen
    3. René Løwe Jacobsen
    4. Vivien Lewkowicz de Neergaard
    5. Troels Kamp Leskes
    6. Alexander Worm Olsen
   2. Følgende personer forventes at stille op som menige medlemmer:
    1. Maja Ling Han
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Indkomne forslag til optagelse på dagsordenen modtages på email-adressen bestyrelsen@kantinen.org til og med torsdag den 24. marts.

Den endegyldige dagsorden offentliggøres senest mandag d. 28. marts på mailinglisten sci-diku-social@list.ku.dk, samt på vores hjemmeside, http://kantinen.org/opslagstavle.

Med venlig hilsen
Datalogisk Kantineforening
- drevet af frivillige studerende siden 1974

Arkiv

opslagstavle.txt · Last modified: 27-03-2016 21:09 by Niels G. W. Serup

Page Tools