User Tools


laan_kantinen

Lån Kantinen

Det er muligt for studerende og ansatte ved DIKU at ansøge om lån af kantinen til diverse arrangementer. Kantinebestyrelsen tager stilling til hver enkelt forespørgsel - eftersom kantinen er et efterspurgt lokale kan ting som tidspunkt og størrelse desværre betyde at vi bliver nødt til at afslå et arrangement.

Før du ansøger:

  • Læs betingelserne for lån af DIKUs kantine længere nede.
  • Tjek kantinens kalender. Kantinen udlejes især ikke i ugen op til, eller i selve eksamensugen for hver blok, heller ikke i de omkringliggende weekender.


Kantinens Kalender


Betingelser for lån af kantinen

Alle udlån af kantinen skal godkendes af Kantinebestyrelsen, institutlederen eller institutbestyreren. I praksis administreres udlån som oftest af kantinebestyrelsen.

Kun arrangementer med forbindelse til instituttet(kandidatfest, licentiatfest, faglige arrangementer og lignende) kan forventes godkendt - og instituttet og kantinebestyrelsen forbeholder sig ret til at afvise arrangementer efter eget skøn.

Ved lån af kantinen er det låneren der har råderetten over og ansvaret for kantinen i det tidsrum han/hun har søgt om at låne kantinen i. Kantinebestyrelsen anmoder dog om at låneren lader kantinen være åben for køb i automater, kaffebrygning, madlavning osv i det omfang arrangementet tillader det.

Den/de personer, der foretager en reservation, er ansvarlig for at udefra kommende personer ikke færdes udenfor fællesarealer. I tilfælde af tvivl, hvis flere har reserveret kantinen til samme dato, er reservation på kantinens kalender afgørende.

Det er ikke tilladt at sove på instituttet!

Reservation

Ansøgninger foretages via udlånsformularen på denne hjemmeside eller ved at sende en mail til kantinebestyrelsens mailingliste direkte på bestyrelsen snabel a kantinen punktum org. Ansøgningerne behandles løbende på kantinebestyrelsens ugentlige møde.

Reservationen er ikke gyldig før der er modtaget et svar på ansøgningen og betalt depositum. Hvis depositum ikke er modtaget senest en uge før arrangementets start, forbeholder kantinebestyrelsen sig ret til at udlåne til anden side. Det er låners ansvar at træffe rettidig aftale med et medlem af bestyrelsen for at afregne depositum.

Efter arrangementet er registreret, markeres det på kantineforeningens kalender i kantinen og der udleveres nøgle til rengøringsskabet (eventuelt også festskabet) og der gives adgang til vinglas.

Hvis reservationen giver anledning til begrænset brug af kantinen for andre studerende skal reservationen annonceres på

sci-diku-social snabel-a list punktum ku punktum dk

Rygning

Kantinen er omfattet af statens rygepolitik, dvs. der må ikke ryges indendørs på DIKU eller på altaner.

Depositum

Ved reservation betales et depositum på 500 kr. eller 1.000 kr. til kantineforeningen alt efter arrangemntets størrelse (ekspempelvis om det fortsætter efter lukketid, om der indgår spisning og madlavning i køkkenet). Depositum tilbagebetales efter kantinen er afleveret tilbage i “god stand”. Det er låner, der har ansvaret for kantinen i det tidsum, låner har ansøgt om lån af kantinen i. Det betyder, at skader, som vurderes at være sket inden for lånetidsrummet, eller manglende materiel, som vurderes at være forsvundet inden for lånetidsrummet, kan foranledige til reduktion i depositum.

Det er op til låneren at aftale et tidspunkt for godkendelse af kantinen med en af de ovennævnte parter. Lånes kantinen eksempelvis op til en weekend, er det op til dig som låner at aftale godkendelse inden mandag morgen - ellers risikerer du at miste dit depositum.

God stand vurderes af kantinebestyrelsen, men omfatter bla. følgende.

  • Køkkenet skal være rengjort efter festen, inkl. rengøring af komfur, vask af gulvet i køkkenet osv. Kantineforeningen kan efter aftale bestille rengøringsvogne hos rengøringspersonalet. Skraldesække og glas/flasker skal i containere ved Nørre Allè. Der er rengøringsmidler i rengøringsskabet.
  • Kantinen skal være pæn efter festen. Bordene skal være sat på plads efter de er gjort rene, gulvet fejes og vaskes.
  • Viskestykker skal du selv medbringe. Kantinens viskestykker er til den daglige brug - ikke til private fester.
  • ALLE arealer hvor gæsterne har været (tilsigtet eller utilsigtet) skal gøres rene f.eks. trapper, ganarealer, toiletter, osv.

I tilfælde af fejl/mangler m.m. ved det lånte eller manglende rengøring tilbagebetales depositum ikke og instituttet kan kræve betaling for reparation/erstatning ekstra rengøring m.v. fra underskriveren/underskriverne af reservationen.

For skader/mangler på bygninger og inventar ud over det lånte hæfter låneren i det omfang skaderne er en følge af udlånet (f.eks. i forbindelse med hærværk/ tyveri forårsaget af grove overtrædelser af adgangs- og nøgleregler).


Ansøgning

Ansøgninger om lån sendes til bestyrelsen snabel a kantinen punktum org, med følgende skabelon (felter med * skal udfyldes.):

Navn*:

Tlf. nr.*:

Dato (yyyy-mm-dd)*:

Slutdato (yyyy-mm-dd):

Starttid*:

Sluttid*:

Antal deltagere*:

Beskrivelse af arrangement*:

laan_kantinen.txt · Last modified: 03-10-2022 13:21 by Alexander Meinhardt Scheurer