User Tools


regler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
regler [11-03-2014 11:58]
Oleksandr Shturmov
regler [21-03-2014 10:22] (current)
Oleksandr Shturmov
Line 14: Line 14:
   - Af hensyn til brandsikkerhed må kantinen ikke forlades af madlaverne imens de tilbereder mad.   - Af hensyn til brandsikkerhed må kantinen ikke forlades af madlaverne imens de tilbereder mad.
   - At tage mad fra buffetten, kantinens køleskabe, automaterne m.m. uden at betale for det, betragtes som tyveri.   - At tage mad fra buffetten, kantinens køleskabe, automaterne m.m. uden at betale for det, betragtes som tyveri.
- 
-{{fbc>}} 
regler.txt · Last modified: 21-03-2014 10:22 by Oleksandr Shturmov