User Tools


opslagstavle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
opslagstavle [19-03-2018 21:31]
Niels G. W. Serup
opslagstavle [19-03-2018 21:32] (current)
Niels G. W. Serup
Line 7: Line 7:
 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen
 fredag den 23. marts klokken 13:37 i studenterlokalet på 2. sal i fredag den 23. marts klokken 13:37 i studenterlokalet på 2. sal i
-hyggehjørnet på Universitetsparken 1.  Den umiddelbare ​dagsorden er+hyggehjørnet på Universitetsparken 1.  Den endelige ​dagsorden er
 som følger: som følger:
  
opslagstavle.txt · Last modified: 19-03-2018 21:32 by Niels G. W. Serup