User Tools


opslagstavle

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
opslagstavle [11-03-2018 23:08]
Niels G. W. Serup
opslagstavle [19-03-2018 21:31]
Niels G. W. Serup
Line 1: Line 1:
 ====== Kantinens digitale opslagstavle ====== ====== Kantinens digitale opslagstavle ======
 +
 +===== Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 (endelig dagsorden) =====
 +
 +Kære medlemmer af Kantineforeningen ved Datalogisk Institut
 +
 +Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen
 +fredag den 23. marts klokken 13:37 i studenterlokalet på 2. sal i
 +hyggehjørnet på Universitetsparken 1.  Den umiddelbare dagsorden er
 +som følger:
 +
 +  - Valg af stemmetæller
 +  - Valg af dirigent
 +  - Valg af referent
 +  - Formandens beretning ved Niels Gustav Westphal Serup
 +  - Forelæggelse af Kantineforeningens regnskab for 2016 og 2017 ved Oleksandr Shturmov
 +  - Kommentarer til regnskabet for 2016 og 2017
 +    - Revisorens beretning
 +    - Øvrige kommentarer
 +  - Vedtagelse af regnskabet for 2016 og 2017
 +  - Valg af revisor
 +  - Valg af bestyrelse
 +    - Valg af formand
 +    - Valg af næstformand
 +    - Valg af kasserere
 +    - Valg af menige medlemmer
 +    - Følgende personer forventes at stille op:
 +      - Alexander Scheurer
 +      - Bich Pham
 +      - Einar Rasmussen
 +      - Frederik Kallestrup Mastratisi
 +      - Maja Ling Han
 +      - Simon Rotendahl
 +      - Vivien Lewkowicz de Neergaard
 +  - Indkomne forslag
 +    - Ingen indkomne forslag
 +  - Eventuelt
 +
 +Med venlig hilsen\\
 +Datalogisk Kantineforening\\
 +- drevet af frivillige studerende siden 1974
 +
  
 ===== Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 ===== ===== Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 =====
opslagstavle.txt · Last modified: 19-03-2018 21:32 by Niels G. W. Serup