User Tools


ken

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ken [11-02-2014 17:23]
Oleksandr Shturmov
ken [11-02-2014 17:58] (current)
Oleksandr Shturmov
Line 15: Line 15:
  
 {{:​ken-01.jpg?​nolink&​300|}} {{:​ken-01.jpg?​nolink&​300|}}
 +
 +Ligesom en opvaskemaskine,​ kommer vandet //nedfra//, så sørg for at konkave objekter vender nedad (efter du har gjort dem ren).
  
 {{:​ken-02.jpg?​nolink&​300|}} {{:​ken-02.jpg?​nolink&​300|}}
ken.txt · Last modified: 11-02-2014 17:58 by Oleksandr Shturmov